ფულადი სახსრები

მიიღე cashflow რეპორტი ერთი კლიკით და რეალურ დროში აკონტროლე ფულადი ნაკადების მოძრაობა

სცადე უფასოდ

ფულადი სახსრები

მიიღე cashflow რეპორტი ერთი კლიკით და რეალურ დროში აკონტროლე ფულადი ნაკადების მოძრაობა

სცადე უფასოდ

სინქრონიზაცია ინტერნეტ-ბანკთან

ბალანსი გიმარტივებს საბანკო ოპერაციებს: მხოლოდ რამდენიმე წუთში ექსელის დოკუმენტით ტვირთავ ბანკის ამონაწერს, პროგრამა კი ავტომატურად ქმნის შესაბამის გატარებებს

cashflow ერთი კლიკით

ბალანსში ერთხელ ადგენ ფულის მოძრაობის მუხლებს და განსაზღვრავ რომელი ოპერაცია cashflow რეპორტის რა ნაწილში აისახოს. შედეგად, ნებისმიერ დროს მხოლოდ ერთი კლიკით მიიღებ ფულადი სახსრების მოძრაობის მიმდინარე ანგარიშგებას.

ბალანსი გაზღვევს შეცდომებისგანაც - თუ რომელიმე ფულად ოპერაციას არ აქვს მითითებული ფულადი სახსრების მოძრაობის მუხლი, რეპორტებში პროგრამა მიგითითებს დოკუმენტზე, რომელშიც გამოგრჩა მუხლის დაფიქსირება