ბურალტერია ქლაუზე

აკეთე ბუღალერია და მიიღე მენეჯერული რეპორტები
სახლიდან გაუსვლელად

ბურალტერია ქლაუზე

აკეთე ბუღალერია და მიიღე მენეჯერული რეპორტები
სახლიდან გაუსვლელად

იმუშავე დისტანციურად

ბალანსით ბაზასთან წვდომა გაქვს ყველგან და ყოველთვის - პირდაპირ ინტერნეტ ბრაუზერიდან, ნებისმიერი მოწყობილობით

ჩართე ყველა თანამშრომელი

ბალასში შესაძლებელია ყველა თანამშრომლის მოწვევა ერთ ბაზაში სამუშაოდ და მათთვის შესაბამისი უფლებების გაწერა - მოლარის, საწყობის მეთვალყურის, ბუღალტრისა და მენეჯერების.

ყველა თანამშრომელის მიერ აღრიცხული პროცესი რეალურ დროში აისახება ბაზაში - შესაბამისად, ნებისმიერ წუთს მიიღებ რეპორტს უახლესი მონაცემებით.

დააზღვიე ბაზა დაზიანებისგან

თქვენი ბაზები განთავსებულია სერვერზე და მისი უსაფრთხოება არ არის დამოკიდებული ტექნიკის გამართულობაზე - თუ კომპიუტერი გაფუჭდა ბაზა აც დაიკარგება და არც დაზიანდება

ნუ გაიაიხდი წინასწარ

ბალანსის ქლაუდ ვერსია მუშაობს როგორც სერვისი - ეს ნიშნავს, რომ პროგრამაზე წვდომა გაქვს ყოველთვიური მინიმალური გადახდით, ანუ არ გჭირდება ლიცენზიის საფასურის წინასწრა დაფარვა

არავითარი დამატებითი ხარჯები

ბლანასის ქლაუდ ვერსიით სარგებლობისას არ დაგჭირდებათ არც სერვერის შეძენა და არც დამატებითი IT მომსახურების ხარჯების გაწევა ბაზის მოსავლელად. ყოველთვიური ფასი მოიცავს ონლაინ მხარდაჭერის ღირებულებასაც