Control your business

 

Scroll

რას მოიცავს ბალანსის ერთიანი სისტემა?

RS.ge

იმუშავე RS.ge-ზე პროგრამიდან გაუსვლელად, ერთი კლიკით მიიღე და გაგზავნე ზედნადებები და ა/ფ-ები, შეამცირე შეცდომების ალბათობა რეპორტებით და 2-ჯერ შეამცირე დახარჯული დრო

Show All

ავტომატური რეპორტინგი

მიიღე ყველა ფინანსური და მენეჯერული რეპორტი ერთი კლიკით, ნებიმსმიერ დროს

Show All

საწყობის მართვა

მართე შენი მარაგები საწყობების მიხედვით. აკონტროლე ხარჯვა და ნაშთები, რეპორტების საშუალებით რეალურ დროში ადევნე თვალი პროდუქციის ვარგისიანობის ვადებს და მარაგების შიდა გადაადგილებას

Show All

წარმოება

იცი პროდუქტის ზუსტი თვითღირებულება - ანაწილებ თანამშრომლების ხელფასს, დამატებით და ზედნადებ ხარჯებს. პროგრამაში ხედავ წარმოებისათვის გამოყენებულ ნედლეულს და წარმოებს შედეგად მიღებულ ნარჩენებსაც

Show All

შესყიდვები

ბალანსში შეგიძლია შესყიდვის ოპერაციების საფუძველზე აკონტროლო შესყიდული პროდუქციის თვითღირებულება, ასევე გაანაწილო მომსახურება და სხვა დამატებითი ხარჯები, შესაბამისად შეინარჩუნო შენთვის სასურველი მომგებიანობის მარჟა

Show All

გაყიდვები

მოარგე ბალანსი შენს საცალო გაყიდვების სტილს და დააკავშირე ყველა მოწყობილობასთან მაღაზიაში. ასახე პროცესები თანმიმდევრულად და შექმენი შენთვის ხელსაყრელი ანგარიშსწორების პირობები

Show All

ხელფასების მართვა

შეგიძლია დაადგინო შენი თანამშრომლების შრომის ზუსტი ანაზღაურება - დათვალო ხელფასები კონკრეტული მომსახურების გაწევისა თუ თითოეული წარმოებული პროდუქტის მიხედვით

Show All

ძირითადი საშუალებები

ბალანსში სრულად აკონტროლებ შენს ძირითად საშულებებს: თვალს ადევნებ ცვეთას და ყოველდღიურად იცი ინვენტარის საბალანსო ღირებულება

Show All

ფულადი სახსრები

მიიღე cashflow რეპორტი ერთი კლიკით. ბალანსში რეალურ დროში ხედავ ფულადი ნაკადების მოძრაობას, რაც საშუალებას გაძლევს მიიღო სწორი მენეჯერული გადაწყვეტილებები. მარტივად მუშაობ ინრენეტ ბანკთან

Show All

მომხმარებლები ბალანსის შესახებ

"ჩვენ საბუღალტრო მომსახურებას ვეწევით. ბალანსი საშუალებას გვაძლევს კლიენტებს ბევრად უფრო სწრაფად მოვემსახუროთ, პროგრამაშივე მოვუმზადოთ ყველა საჭირო რეპორტი და რეალურ დროში მივცეთ თავიანთი კომპანიის ფინანსურ მდგომარეობაზე ყოველდღიურად თვალის დევნების საშუალება." - დიმიტრი ბასილაშვილი

"ბალანსის დანერგვამ ძალიან მოქნილი გახადა ჩვენი მუშაობა. გამოგვითავისუფლა დიდი დრო და ენერგია. საშუალება მოგვცა, რომ ჩვენი ადამიანური რესურსი და ძალისხმევა მივმართოთ ახალი პარტნიორების მოზიდვაზე. გავზარდოთ გაყიდვები და უფრო მეტი ვიზრუნოთ ჩვენი სერვისის სრულყოფაზე" - ნინო გამყრელიძე

„ბალანსით პროცესების ავტომატიზაციამ საშუალება მოგვცა ერთიან სისტემაში დავინახოთ მთელი ბიზნესი, ვიცოდეთ პროექტების რეალური თვითღირებულება, მაქსიმალურად მომგებიანად დავგეგმოთ შესყიდვები, დავადგინოთ ოპტიმალური მარჟა, ვიყოთ დაცულები საკანონმდებლო სანქციებისგან" - თენგიზ ხეჩიკაშვილი

Show All