აუთსორსერი კომპანიებისთვის

რუტინული სამუშაოს ავტომატიზაცია და მეტი კლიენტის მომსახურება ნაკლებ დროში

 

აუთსორსერი კომპანიებისთვის

რუტინული სამუშაოს ავტომატიზაცია და მეტი კლიენტის მომსახურება ნაკლებ დროში

 

სრულყოფილი რეპორტინგი

ბალანსში გაქვს 60 - მდე უკვე მზა მენეჯერული რეპორტი, რომელიც მარტივად ექსპორტდება ექსელშიც. ასევე შეგიძლია კლიენტის მოთხოვნის შესაბამისად ააწყო ნებისმიერი ანგარიშგება. ყველა რეპორტს ბალანსი დააგენერირებს მომენტალურად, ნებისმიერი პერიოდის ჭრილში და ავტომატურად გააგზავნის კლიენტის ელ.ფოსტაზე.

არანაირი ყოველდღიური რუტინა

პროგრამის ფუნქციონალში გაქვს ცალკეული გატარებების დაჯგუფების შესაძლებლობა - ანუ რამდენიმე გატარება შესაძლებელია 1 მოქმედებად გადაუიქცეს. შედეგად, თითეული ბუღალტერი ნაკლებ დროში ასრულებს ბევრად მეტ სამუშაოს.

მზა ინფორმაცია დეკლარირებისთვის

ყოველითვის 15 რიცხვშიმ ზად გაქვს დამუშავებული ინფორმაცია დეკლარაციების შესავსებად, რომელსაც საგადასახადო პორტალზე მხოლოდ გადატანა სჭირდება.

ინფორმაციაზე წვდომა ქლაუდით

ბალანსი ხელმისაწვდომია ქლაუდზე, ეს ნიშნავს რომ ნებისმიერი კლიენტის სამუშაო ბაზაზე წვდომა გაქვს ყველგან და ყოველთვის.

"თამამად შემიძლია ვთქვა რომ ბალანსი ცხოვრებას ამარტივებს: გვაქვს როგორც ფინანსური, ისე მენეჯერული რეპორტები, პროგრამა კარგად ეწყობა ექსელს, გვაქვს ტიპური ოპერაციების აწყობის საშუალება, ახალ თანამშრომელს პრაქტიკულად ერთი კვირის შემდეგ შეუძლია პროგრამაში დამოუკიდებლად მუშაობა"

AccountAnts • ენთები