ტექნიკა და დანადგარები

სერიების მიხედვით აღრიცხვა, ზუსტი თვთღირებულების დადგენა იმპორტის და სხვა ზედნადები ხარჯების გათვალისწინებით

ტექნიკა და დანადგარები

სერიების მიხედვით აღრიცხვა, ზუსტი თვთღირებულების დადგენა იმპორტის და სხვა ზედნადები ხარჯების გათვალისწინებით

საოპერაციო ნაწილის სრულყოფილი კონტროლი

ბალანსში შეძლებთ მიმდინარე ნაშთების live რეჟიმში კონტროლს, შეკვეთების დაფიქსირებას, შეკვეთებზე შესაბამისი რეალიზაციების მიბმას, მომხმარებლის გადახდებისა და დავალიანებების კონტროლს. და ეს ყველაფერი შეგიძლიათ აკეთოთ ოფისის გარეთ, ნებისმიერი ადგილიდან, სადაც ინტერნეტია.

თითოეული ნივთის ზუსტი თვითღირებულება

თუ პროდუქციის იმპორტს ახორციელებ, შეგიძლია ნივთებზე პროგრამულად გაანაწილო დამატებითი ხარჯები - განბაჟება, ტრანსპორტირება, ა.შ. და მიიღო მისი ზუსტი თვითღირებულება.

ნებისმიერი ტიპის საფასო პოლიტიკის მხარდაჭერა

ბალანში ერთსა და იმავე ნივთზე შეგიძლია დაადგინო შესყიდვისა და რეალიზაციის განსხვავებული ფასები, სხვადასხვა მომხმარებლისათვის, თანაც განსხვავებულ ვალუტაში. აქვე შეძლებ მომწოდებლებთან ანგარიშსწორების მართვასაც: შეგიძლია მათ შესთავაზო გადახდის სხვადასხვა პირობა და შეუქმნა ინდივიდუალური ხელშეკრულებები.

საწყობის მართვა და მასალების ხარჯვის კონტროლი

საწყობში პროდუქცია შეგიძლია დააფიქსირო პარტიების ან სერიების მიხედვით. მაგალითად ერთი და იგივე დანადგარი აღრიცხო მოდელების ან გამოშვების წლების მიხედვით. ბალანსი დაგეხმარება აკონტროლო მასალების ხარჯვაც - პროგრამა გამოგიტანს შეტყობინებებს მინიმალურ და უარყოფით ნაშთებზე.

პროცესების კონტროლი 60-ზე მეტი მენეჯერული რეპორტით

რეპორტებით live რეჟიმში აკონტროლებ საწყობებს - მარაგების მოძრაობას შესყიდვიდან რეალიზაციამდე. პროდუქციის ფასების ცვლილებას და შესაბამისად, მოგებას. ბალანსში შესაძლებელია კომპანიის სპეციფიკიდან გამომდინარე ააწყო და შენს ბიზნეს პროცესებს მოარგო სასურველი რეპორტიც.

"ბალანსმა მოქნილი გახადა ჩვენი პროცესები. გამოგვითავისუფლა დიდი დრო და ენერგია. საშუალება მოგვცა, რომ ჩვენი ადამიანური რესურსი და ძალისხმევა მივმართოთ ბიზნესის ზრდისკენ" - ნინო გამყრელიძე, დირექტორი

4Hospitals