სასწავლო მასალები

ვიდეო ტუტორიალები

ბალანსის ტრენინგი #1 - პროგრამის ზოგადი მიმოხილვა

ბალანსის ტრენინგი #2 - შესყიდვები

ბალანსის ტრენინგი #3 - გაყიდვები

ბალანსის ტრენინგი #4 - საწყობის ოპერაციები

ბალანსის ტრენინგი #5 - ხელფასები

ბალანსის ტრენინგი #6 - ძირითადი საშუალებები

ბალანსის ტრენინგი #7 - საწყისი აწყობები, პერიოდის დახურვა

ბალანსის ტრენინგი #8 - მონაცემების ჩატვირთვა ექსელის ფაილიდან, შეჯამება

სახელმძღვანელოები

ბანკის ამონაწერის ჩატვირთვა

გარე ფაილიდან მონაცემების ჩატვირთვა

ბუღალტრული ოპერაციები

გაყიდვები

დამატებითი ხარჯები

მარაგები

მომწოდებლები

მომხმარებლის როლები

მყიდველები

ფულადი სახსრები

შესყიდვები

ძირითადი საშუალებები

ხელფასები

ბალანსის სრული კურსი შეგიძლია გაიარო ბიდიო აკადემიაში

კურსის სილაბუსი
პროგრამის ზოგადი მიმოხილვა
შესყიდვები
გაყიდვები
სასაქონლო ზედნადები და ანგარიშფაქტურა
ხელფასები
ძირითადი საშუალებები
მონაცემების ჩატვირთვა ექსელის ფაილიდან და ფულადი სახსრები
პერიოდის დახურვა
პროგრამის ზოგადი მიმოხილვა
შესყიდვები
გაყიდვები
სასაქონლო ზედნადები და ანგარიშფაქტურა
ხელფასები
ძირითადი საშუალებები
მონაცემების ჩატვირთვა ექსელის ფაილიდან და ფულადი სახსრები
პერიოდის დახურვა

კურსზე რეგისტრაციისთვის მოგვწერე