საწყობის მართვა

მართე შენი მარაგები საწყობების მიხედვით - აკონტროლე ხარჯვა, ნაშთები და რეალურ დროში ადევნე თვალი პროდუქციის ვარგისიანობის ვადებს 

სცადე უფასოდ

საწყობის მართვა

მართე შენი მარაგები საწყობების მიხედვით - აკონტროლე ხარჯვა, ნაშთები და რეალურ დროში ადევნე თვალი პროდუქციის ვარგისიანობის ვადებს 

სცადე უფასოდ

დაინახე პროდუქტის გადაადგილება საწყობებს შორის

ბალანსში თვალს ადევნებ შენი პროდუქციის შიდა მოძრაობას. საწყობის მენეჯერები აფორმებენ გადაადგილებაზე შეკვეთებს და  პროდუქციის რეალურად მიღების შემდეგ ადასტურებენ პროგრამაშივე. ბალანსი ავტორიზაციის ფუნქციონალი საშუალებას გაძლევს თავიდან აირიდო არასანქცირებული შეკვეთები.

აკონტროლე ნაშთების რაოდენობა

თუ გჭირდება ნაშთების დეტალური კონტროლიბალანსი საშუალებას გაძლევს:

  • პროგრამულად ვეღარ გაიყიდოს რეალურად ამოწურული მარაგი
  • რომელიმე კონკრეტული პროდუქტის რაოდენობა არ ჩამოვიდეს დადგენილ ზღვარს ქვემოთ.

აკონტროლე მარაგები პარტიების მიხედვით

ბალანსში შეგიძლია პროდუქცია აღრიცხო ვადებისა და სერიების მიხედვით და გაყიდვები დააფიქსირო  კონკრეტული პარტიების შესაბამისად.

რეპორტები საშუალებას მოგცემს დეტალურად - ვარგისიანობის ვადების ჭრილში, გააკეთო განხორციელებული ოპერაციების ანალიზი.

გაიმარტივე ინვენტარიზაცია

იმისთვის, რომ ზუსტად დაინახო მარაგების პროგრამულად აღრიცხულ და ფაქტობრივ  რაოდენობებს შორის გადახრა, ბალანსში იქნება ინვენტარიზაციის დამოუკიდებელ დოკუმენტს თითოეული საწყობისთვის. ამავე დოკუმენტის საფუძველზე შეგიძლია პროდუქტის ზედმეტობის შემოსავალში აღება, ხოლო დანაკლისის ჩამოწერა.

შექმენი საწყობის სრული სურათი

რეპორტებში ხედავ რომელ საწყობში რა პროდუქციაა; როდის არის შესყიდული და რა ნაწილია გაყიდული ან ჩამოწერილი; რა არის ამ პროდუქტის თვითღირებულება, რა ნაშთია დარჩენილი,  სად გაქვს უარყოფითი ან მინიმალური ნაშთები და გიწევს შეკვეთა; გადაადგილდა თუ არა მარაგი ერთი საწყობიდან მეორეში.

თუ მარაგების მართვისთვის შენთვის მნიშვნელოვანია სხვა ინფორმაცია, თავად აწყობ სასურველ რეპორტს.